2022 a

2022 aastal tunnustati pikaajalise töö eest Ruhnu elektrijaamas Sulev Kaljulaidi ja Udo Mägi. 

Aitäh neile!

2021 a

2021 aastal tunnustati Selma Kaljulaidi, Helju Sutti, Maria ja Einar Normanit pikaaegse töö eest Ruhnu maade hooldmaisel ja karjakasvatamisel.

Tunnustati Külli Uustalit raamatu „Kadunud Ruhnu" tõlkimise eest eesti keelde.

Tunnustati Eva Aadamsood raamatu "Kadunud Ruhnu"  tõlke toimetamise eest.

2019 a

2019 aastal tunnustati Heiki Kukke silmapaistva töö eest merepääste arendamisel ja Martha Liise Kapstat entusiastlikult ja professionaalselt korraldatud Ruhnu noorte ettevõtluskoolituse korraldamise eest. 

2018 a

2018 aastal tunnustati tehtud töö eest Ruhnu põhikooli direktorit Kristel Lauku ja vallavanema ametist lahkunud Jaan Urvetit. Tunnustuse sai ka Ruhnu liinilennu lennupiletite broneerija Rene Konstaabel silmapaistva ja järjepideva rõõmsameelsuse ning abivalmiduse eest.

2016 a

Seoses Ruhnu valla taastamise 25. aastapäevaga tänati kõiki sel perioodil töötanud vallavanemaid; Priit Meeritsat, Vello Kümmelit, Kaarel Lauku, Aare Sünterit ja Triinu Lampi.

2015 a

Ruhnu aukodaniku tiitel omistati Leif Roger Strömfeltile - ruhnlaste ja ruhnurootslaste pikaajalise ja tulemusrikka koostöö edendamise eest

Marten Riisenberg - 2015.aasta Saaremaa vabatahtlik noortejuht

 

Ruhnu vallavolikogu tänukirja ja meenega tänati:

Anne Mikson - kauaaegse töötamise eest Ruhnu lennuväljal

Andres Keskpaik - 2015.a. ehitustegevuse eest

Kaarel Lauk - pikaajalise tegevuse eest Ruhnu ajaloo uurimisel

Kristi Treiman - tulemusrikka muusikaelu korraldamise eest

Martin Aadamsoo - RuhnuRahu kultuurifestivali korraldamise eest

2014 a

Ruhnu vallavolikogu tänukirja ja meenega tänati:

Ülle Jõgi - kauaaegse töötamise eest Ruhnu vallavalitsuse raamatupidajana

Linda Lange - kauaaegse ettevõtluse eest

Silvi Meerits - kauaaegse töötamise eest Ruhnu raamatukogus

Kadri Tukk - kauaaegse töötamise eest Ruhnu põhikooli õpetajana

Elvi Meola - kauaaegse töötamise eest Ruhnu põhikooli kokana

Harju Maavalitsuse tänukiri ja meene:

 Jaan Urvet - Harjumaa parim täiskasvanute koolitaja