Aktsiaselts Saarte Liinid on esitanud Keskkonnaametile Ruhnu sadama (Ruhnu sadam, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond) vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse.   ...

Keskkonnaloa taotluse muudatuse taotlus

Aktsiaselts Saarte Liinid on esitanud Keskkonnaametile Ruhnu sadama (Ruhnu sadam, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond) vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse.   ...

Kotka kinnistu detailplaneeringu avalik rutelu toimus 18. 06. 2024 a Ruhnu vallamajas ja veebilahendus Teams vahendusel. Kotka kinnistu detailplaneering algatati Ruhnu vallavolikogu...

Teadaanne Ruhnu vallas, Ruhnu küla Kotka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemuste kohta

Kotka kinnistu detailplaneeringu avalik rutelu toimus 18. 06. 2024 a Ruhnu vallamajas ja veebilahendus Teams vahendusel. Kotka kinnistu detailplaneering algatati Ruhnu vallavolikogu...

KONTSERDID, LOENGUD  JA ÕPITOAD   29.06  15:00   JAKOB STEFFENSON 100!  muusikaline loeng   RAHVAMAJA ...

XI Ruhnu viiulilaager

KONTSERDID, LOENGUD  JA ÕPITOAD   29.06  15:00   JAKOB STEFFENSON 100!  muusikaline loeng   RAHVAMAJA ...

Vallasekretär Tiina Allik viibib korralisel puhkusel 01.07.-14.07.2024 a. Pearaamatupidaja Ülle Jõgi viibib korralisel puhkusel 10-12. 07, 17-18. 07, 23-26. 07 a.

Puhkused

Vallasekretär Tiina Allik viibib korralisel puhkusel 01.07.-14.07.2024 a. Pearaamatupidaja Ülle Jõgi viibib korralisel puhkusel 10-12. 07, 17-18. 07, 23-26. 07 a.

Anname teada, et Kotka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18.06.2024 a kell 11.00 Ruhnu vallamajas ja veebilahendus Teams vahendusel. ...

Kotka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Anname teada, et Kotka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18.06.2024 a kell 11.00 Ruhnu vallamajas ja veebilahendus Teams vahendusel. ...

2024 aastal kutsub Sind uuringule AS Mammograaf koostöös Eesti Tervisekassaga 20. mai - 21. juuni  Aia 25, Kuressaare, Kuressaare Haigla juures. Info ja registreerimine...

Tule rinnavähi sõeluuringule

2024 aastal kutsub Sind uuringule AS Mammograaf koostöös Eesti Tervisekassaga 20. mai - 21. juuni  Aia 25, Kuressaare, Kuressaare Haigla juures. Info ja registreerimine...

Seoses Ruhnu jäätmejaama laiendustöödega ei toimu alates 01.06 kuni 15.08. 2024 a ajutiselt elektroonika, ohtlike jäätmete, vana metalli ja suuregabariidiliste jäätmete (mööbel) vastuvõttu. ...

Muudatus jäätmete vastuvõtul

Seoses Ruhnu jäätmejaama laiendustöödega ei toimu alates 01.06 kuni 15.08. 2024 a ajutiselt elektroonika, ohtlike jäätmete, vana metalli ja suuregabariidiliste jäätmete (mööbel) vastuvõttu. ...

Vastavalt Saarte Liinid AS hinnakirjale on Ruhnu saare püsielanike parkimine Roomassaare sadama parklas 2024 kalendriaastal on soodustusega 50%. Sõiduauto parkimine 01.01.-31.12.2024 maksab 25€...

Parkimine Roomassaare sadamas

Vastavalt Saarte Liinid AS hinnakirjale on Ruhnu saare püsielanike parkimine Roomassaare sadama parklas 2024 kalendriaastal on soodustusega 50%. Sõiduauto parkimine 01.01.-31.12.2024 maksab 25€...

2024. aastal kannavad Eesti toidupiirkonna tiitlit Saaremaa, Muhu ja Ruhnu. Saare maakond toob toidupiirkonna aastal esile põnevad merelised maitsed ja kestliku eluviisi. Saarte elanikud on...

Eesti toidupiirkond 2024 - Saaremaa, Ruhnu ja Muhu

2024. aastal kannavad Eesti toidupiirkonna tiitlit Saaremaa, Muhu ja Ruhnu. Saare maakond toob toidupiirkonna aastal esile põnevad merelised maitsed ja kestliku eluviisi. Saarte elanikud on...

Projekti eesmärgiks on jätkata võrgustikutööd ja väljatöötatud koostöömudeli rakendamist maakonnaüleselt nii olemasolevate kui ka tulevaste partneritega ning luua valdkondlik ennetusplaan....

Projekt „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Saare maakonnas“

Projekti eesmärgiks on jätkata võrgustikutööd ja väljatöötatud koostöömudeli rakendamist maakonnaüleselt nii olemasolevate kui ka tulevaste partneritega ning luua valdkondlik ennetusplaan....

Ruhnu on kaasatud Saare maakonna ülesesse 16-29 aastaste noorte konkurentsivõime tõstmise ja tööturule jõudmise kättesaadavaks tegemise projekti, mis toetab noorte inimeste tugivõrgustikku läbi...

Projekt „Uus Algus-noorte toetamine Saare maakonnas“

Ruhnu on kaasatud Saare maakonna ülesesse 16-29 aastaste noorte konkurentsivõime tõstmise ja tööturule jõudmise kättesaadavaks tegemise projekti, mis toetab noorte inimeste tugivõrgustikku läbi...

Ruhnu Vallavolikogu algatas otsusega nr 09 15.september 2023 a. üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Saare maakonnas, Ruhnu vallas, Ruhnu külas,  Kotka kinnistul (katastritunnus...

Teade Ruhnu külas, Kotka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise kohta

Ruhnu Vallavolikogu algatas otsusega nr 09 15.september 2023 a. üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Saare maakonnas, Ruhnu vallas, Ruhnu külas,  Kotka kinnistul (katastritunnus...

Ruhnu vallas Uue-Bissa kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering kehtestati Ruhnu Vallavolikogu 11.03.2024 a otsusega nr 04. Planeeringuala hõlmab Uue-Bissa katastriüksust...

Kehtestati Uue-Bissa kinnistu detailplaneering

Ruhnu vallas Uue-Bissa kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering kehtestati Ruhnu Vallavolikogu 11.03.2024 a otsusega nr 04. Planeeringuala hõlmab Uue-Bissa katastriüksust...

Laupäeval, 24.veebruaril tähistame koos Eesti Vabariigi sünnipäeva. Pidulik lipuheiskamine toimub koolimaja juures kell 7.30. 

Eesti Vabariik 106

Laupäeval, 24.veebruaril tähistame koos Eesti Vabariigi sünnipäeva. Pidulik lipuheiskamine toimub koolimaja juures kell 7.30. 

Uue Ruhnuteemalise raamatu "Ruhnu lood I" esitlus toimub esmaspäeval, 19.02.2024 a algusega kell 17.00 Ruhnu rahvamajas. Raamat sisaldab artikleid, reisikirju, mälestusi. Raamatu on kokku...

Raamatuesitlus rahvamajas

Uue Ruhnuteemalise raamatu "Ruhnu lood I" esitlus toimub esmaspäeval, 19.02.2024 a algusega kell 17.00 Ruhnu rahvamajas. Raamat sisaldab artikleid, reisikirju, mälestusi. Raamatu on kokku...

Ruhnu vallas teostab tulekustutite kontrolli Venno Slugen, AVM Consult OÜ, 55538682. Enam ei pea tulekustuteid Saremaale sõidutama.

Tulekustutite kontroll

Ruhnu vallas teostab tulekustutite kontrolli Venno Slugen, AVM Consult OÜ, 55538682. Enam ei pea tulekustuteid Saremaale sõidutama.

Ruhnu Vallavolikogu 27.06.2023 otsusega nr 08 algatati üldplaneeringut muutev Noggis kinnistu detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Kinnistutele...

Teade Ruhnu külas, Noggis kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimumise kohta

Ruhnu Vallavolikogu 27.06.2023 otsusega nr 08 algatati üldplaneeringut muutev Noggis kinnistu detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Kinnistutele...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 16