Ruhnu valla 2017.a. eelarve

1. Eelarve strateegia 2017-2020

2. Eelarve strateegia kinnitamine

3.2017.a. eelarve seletuskiri

4.2017.a. eelarve tulud-kulud

5.2017.a. eelarve kulud

6.2017.a. eelarve kinnitamine

 

2014

1.Ruhnu valla 2014.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

2.Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3.Ruhnu valla 2014.a. konsoliderimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

2015

1.Ruhnu valla 2015.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

2.Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3.Ruhnu valla 2015.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine