Eelarvestrateegia

1.Ruhnu valla eelarvestrateegia 2016-2019

2.Eelarve kinnitamine

2014

1.Ruhnu valla 2014.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

2.Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3.Ruhnu valla 2014.a. konsoliderimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

2015

1.Ruhnu valla 2015.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

2.Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3.Ruhnu valla 2015.a. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine