Merealade planeeringu eelnõu II avalik väljapanek.

Rahandusministeerium teavitab, et eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub ministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini.