10.05.23

1. Saare maakonnas Ruhnu vallas Ruhnu külas Uue-Bissa katastriüksuse detailplaneeringu koostamine on algatatud Ruhnu Vallavolikogu 22.02.2022.a otsusega nr 5. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), kuna kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist.

Ruhnu vallavolikogu võttis 19.04.2023 a istungil otsusega nr 05 vastu ja suunas avalikule väljapanekule, mis toimub 10.05.2023 kuni 08.06.2023 a.

 

2. .  

Ruhnu Vallavalitsuse 18. 01 .2023 a korraldusega nr 02 otsustati, et detailplaneeringu korduv avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.02.2023 kuni 07.03.2023 a.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust . Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Ruhnu Vallavalitsusele hiljemalt 07.03.2023 a postiaadressil Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond 93001, e-post aadressil ruhnu@ruhnu.ee.

Arvamused saata e-posti aadressile ruhnu@ruhnu.ee.

 

Toimetaja: TIINA ALLIK