17.08.22

1. Saare maakonnas Ruhnu vallas Ruhnu külas Uue-Bissa katastriüksuse detailplaneeringu koostamine on algatatud Ruhnu Vallavolikogu 22.02.2022.a otsusega nr 5. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), kuna kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist.

Manuses saab tutvuda Ruhnu Vallavolikogu 22.02.2022 a otsusega nr 5 ja koostatud KSH eelhinnanguga.

2. .  Ruhnu vallas Saeveski kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimus 15. juulil 2021.a. Avalikul arutelul tehtud muudatused on kajastatud Saeveski kinnistu detailplaneeringus. Planeering esitatakse Ruhnu Vallavolikogule vastuvõtmiseks.

 

Toimetaja: TIINA ALLIK